OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRI İLANI

28.10.2022

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Kandilli Mahallesi Ömürtepe Yokuşu Sokak No: 6 Adresinde bulunan Cemile Sultan Korusu Koru Teras toplantı salonunda 16/11/2022 tarihinde, saat: 14:00’te aşağıdaki gündemle, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 23/11/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin gündem bilgilerinin e-posta gönderimi ve derneğin internet sayfasında (abuder.org.tr) yayınlanarak üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

 1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması ve açılış
 2. Genel Kurul Divan heyetinin seçilmesi
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
 4. Başkanın açılış konuşması
 5. Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
 6. Tahmini bütçenin okunması
 7. Yönetim Kurulunun İbrası
 8. Dernek Tüzüğünde Değişiklik Yapılması
 9. Dernek Organlarının Seçilmesi
 10. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
 11. Kapanış